Norge for Kristus Podcast

De 144.000 (fra Israelmøte 30.11.21)

November 30, 2021 Norge for Kristus
Norge for Kristus Podcast
De 144.000 (fra Israelmøte 30.11.21)
Show Notes

Charles Hansen taler om de 144.000 beseglede vitner.
Fra Israelmøte 30.11.2021 i menigheten Norge for Kristus.