Norge for Kristus Podcast

Den rette vind (23.11.21)

November 23, 2021 Norge for Kristus
Norge for Kristus Podcast
Den rette vind (23.11.21)
Show Notes

Stefan Salmonsson preker om "Den rette vind" (jeg vil løfte mine vinger som ørnen).
Fra menigheten Norge for Kristus 23.11.2021.