Norge for Kristus Podcast

Min Fader som er i himmelen (16.11.21)

November 16, 2021 Norge for Kristus
Norge for Kristus Podcast
Min Fader som er i himmelen (16.11.21)
Show Notes

Stefan Salmonsson taler om vår himmelske Far. Fra menigheten Norge for Kristus 16.11.2021.